KORJAUSASIAT

1.7.2010 voimaan tullut Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkaan ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen yhtiölle töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön tai rakennuksen osaan taikka toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen.

Ilmoitusvelvollisuus on silloin, kun osakkaan työ voi vaikuttaa vesi-, ääni- ja lämpöeristyksiin, hormeihin tai kantaviin rakenteisiin sekä erilaisiin perusjärjestelmiin (kuten vesi-, viemäri-, sähkö-, ilmanvaihto- yms. järjestelmiin). Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä töitä, jotka voivat vaikuttaa toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen.

Hyvä on pitää mielessä se, että ilmoitus on tehtävä aina etukäteen ja sen käsittelyyn on syytä varata reilusti aikaa. Ilmoituksesta on selvittävä ainakin seuraavat asiat:

  • mitä aiotaan tehdä ja minkälaisilla materiaaleilla
  • ketkä tekevät suunnitelmat sekä urakoivat työn (henkilöiden nimet sekä yritykset y-tunnuksineen)
  • kuinka hoidetaan rakennusjätteen poiskuljetus sekä mahdollinen porrassiivous yms.
  • miten remontista ilmoitetaan naapureille.

Pyydämme käyttämään muutostyöilmoituksessa joko taloyhtiönne sähköisestä kanavasta löytyvää muutostyöilmoitusta tai vaihtoehtoisesti oheista lomaketta.

LOMAKKEET / OHJEET

Ilmoitus huoneiston muutostyöstä sivu 1 (word)

Ilmoitus huoneiston muutostyöstä ohje sivu 2 (word)

Ilmoitus huoneiston muutostyöstä (pdf)

Ilmoitus huoneiston muutostyöstä ohje (pdf)

Kiinteistöliiton ohjeistus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen laatimiseksi (pdf)

HUOMIOIKAA MUUTOSTYÖILMOITUKSISSA, ETTÄ HALLITUKSELLE ON VARATTAVA VÄHINTÄÄN 2 VIIKKOA ILMOITUSTEN KÄSITTELYYN, KORJAUS-/MUUTOSTYÖN LUONTEESTA RIIPPUMATTA!